loader image
Oldal kiválasztása
Általános Szerződési Feltételek

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a „Képző” és a képzésben résztvevő, a továbbiakban „Résztvevő”, együtt a továbbiakban „Felek” között létrejött képzési szerződésnek. A képzés a Képző által tartott online kurzusokból épül fel. A Képző online kurzusaira a következő általános feltételek vonatkoznak:

Az Képző adatai:

  • Név: Molnár Janka Sára

  • Postacím: 8000, Székesfehérvár Huszár utca 2 1/6

  • Adószám: 56536173-1-27

  • Bankszámlaszám: 11773487-00704498

  • Weboldal cím: molnarjankasara.hu

  • E-mail cím: molnarjankasara@gmail.com

  • Mobilszám: +36309777462

A szerződés létrejöttének formája:

Online jelentkezési folyamat: A Képző és a résztvevő nincsenek jelen a szerződéskötéskor, és a felek nem írnak alá papír alapú szerződést, hanem a résztvevő a Képző által biztosított online jelentkezési felület segítségével jelentkezik egy meghatározott kurzusra.

A kurzusok indítása:

A meghirdetett kurzusok garantáltan elindulnak a meghirdetett időpontban, óraszámban és ütemezéssel, amennyiben az arra jelentkezők száma eléri a meghirdetett minimum létszámot (3 fő). Ha a kurzus kezdete előtti munkanapon a kurzusra beiratkozott résztvevők száma nem éri el a meghirdetett minimum létszámot, a kurzus nem indul el. A kurzus megváltozott paramétereiről a kurzus kezdete előtt a Képző e-mailben tájékoztatást küld a résztvevőnek. Amennyiben a kurzus nem indul el a Résztvevő visszakérheti a befizetett kurzusi díjat. A megfelelő létszám hiányában meghiúsult kurzussal kapcsolatban a résztvevő nem élhet semmilyen kártérítési, kötbérfizetési vagy kamatfizetési igénnyel.

A kurzusi díja

A fizetés banki átutalással történik.

Bankszámla száma (IBAN): HU72117734870070449800000000

A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével, ahol banki átutalási fizetési módozat elérhető, a Résztvevőt fizetési kötelezettség terheli. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított 7 napon belül, de legkésőbb a kurzus kezdetét megelőző napig köteles kiegyenlíteni a megrendelt szolgáltatás árát.

Számla vevő módosítása

Nincs lehetőség a számla vevőjének megváltoztatására és új számla kiállítására.

A kurzus díjért járó szolgáltatás tartalmazza

a) Online órákat, és az azokról készült felvételeket, amennyiben a Résztvevő igényt tart rá

b) Online órák pdf anyagát

c) Online órák során bemutatásra kerülő kiegészítő anyagokat

A kurzusok helyszíne

A Képző a kurzusokat az általa meghatározott virtuális osztályteremben tartja meg (zoom). A résztvevő az oktatója által küldött e-mailes meghívóban található linkre kattintva csatlakozhat a tanórához.

A tanórák hossza

Egy foglalkozás 130 perc, mely 2*60 perc oktatásból, interaktív tanulásból áll, illetve 10 perc szünetből tevődik össze. Egy kurzus 2 foglalkozásból áll.

Meghirdetett kurzus létszám

Minimálisan 3 fő, maximum létszám nincs. Amennyiben a kurzusra jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot a kurzus nem indul el.

Oktatási napok

A weboldalon feltüntetett napokon, változás esetén a Képző minimum 3 nappal a foglalkozás előtt emailben értesíti a Résztvevőt.

Hiányzások

Hiányzás esetén a Résztvevő elkérheti az óráról készült zoom felvételt, melyet a Képző emailben biztosít neki.

Tájékoztatás a foglalkozások rögzítéséről

Minden foglalkozásról felvétel készül, melyet a Résztvevők számára a Képző biztosít annak igénylése esetén. A felvétel a teljes foglalkozás tartalmazza, a Képző és a Résztvevők elhangzott gondolatait, megjegyzéseit is.

A szerződés felbontása a Képző részéről

A szerződést a Képző azonnali hatállyal felmondhatja, ha

a) a kurzuson részt vevő személy a kurzus folytatására egészségileg alkalmatlanná vált

b) a kurzuson részt vevő személy fizetési hátralékát a Képző felszólítása ellenére sem teljesíti

c) ha a résztvevő magatartásával jelentős mértékben veszélyezteti a kurzus sikeres megtartását,

4. ha a résztvevő a kurzus idején és helyén a Btk-ba ütköző cselekményt követ el.

A Képző b), c), d) indokok alapján történő szerződésbontása esetén követelheti kárának megtérítését

A résztvevő felmondási joga

A résztvevőnek joga van a szerződést felmondani. A szerződés felbontásakor a szerződő felek elszámolnak egymással a szerződés és a törvény (illetve kapcsolódó rendeletei) figyelembe vételével. A szerződésbontást a résztvevő e-mailben (info@molnarjankasara.hu) kezdeményezheti. A Képző a szerződésbontáskor az L09-es „Szerződésbontás nyomtatványt” alkalmazza. A nyomtatvány e-mailben kell elküldeni, illetve befogadni, de ez csak aláírással érvényes (szkennelve). A Kurzusi díj teljesítéssel arányos részének visszatérítésére átutalással kerül sor a felmondásról való tudomásszerzést követően 15 napon belül.

a) A jelentkezést követően (felnőttkurzusi szerződés létrejöttének időpontja) a kurzus megkezdéséig történő felmondás esetén a kurzusi díjból a kurzus megkezdését megelőző előzetes szolgáltatások átalány értéke kerül levonásra, ami 25%.

b) A kurzus megkezdését követően történő felmondás esetén a kurzusi díjból a kurzus megkezdését megelőző előzetes szolgáltatások átalány értéke levonásra kerül (25%), majd a kurzusból a felmondás időpontjáig megvalósított óráknak megfelelő arányos díj kerül levonásra (kurzusi díj 75%-a * megtartott órák száma / teljes óraszám). Az így kapott összegek levonásával kerülhet a kurzusi díj visszatérítésre.

Díjak visszafizetése

A Képző hibájából meghiúsult kurzus esetén a Képző a teljes kurzusi díjat átutalással fizeti vissza a résztvevő általa megadott bankszámlaszámra 2 munkanapon belül.

Szerzői jogok:

Jelen weboldal és a kurzusok teljes tartalma szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a képek, szövegek engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.